Dịch vụ thành lập công ty là trình tự, thủ tục mà doanh nghiệp cần thực hiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục thành lập công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thủ tục thành lập công ty bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Giấy ủy quyền (nếu hồ sơ do người được ủy quyền nộp)
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có)

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ thành lập công ty

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thẩm định hồ sơ thành lập công ty trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nếu hồ sơ thành lập công ty hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thẩm định hồ sơ.

Các bước thành lập công ty cụ thể theo từng loại hình

Công ty TNHH

Thủ tục thành lập công ty TNHH bao gồm các bước sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty TNHH
 • Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH
 • Thẩm định hồ sơ thành lập công ty TNHH
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty TNHH

Công ty cổ phần

Thủ tục thành lập công ty cổ phần bao gồm các bước sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần
 • Nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần
 • Thẩm định hồ sơ thành lập công ty cổ phần
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần

Công ty hợp danh

Thủ tục thành lập công ty hợp danh bao gồm các bước sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty hợp danh
 • Nộp hồ sơ thành lập công ty hợp danh
 • Thẩm định hồ sơ thành lập công ty hợp danh
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty hợp danh

Công ty tư nhân

Thủ tục thành lập công ty tư nhân bao gồm các bước sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty tư nhân
 • Nộp hồ sơ thành lập công ty tư nhân
 • Thẩm định hồ sơ thành lập công ty tư nhân
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty tư nhân

Lưu ý khi thành lập công ty

Khi thành lập công ty, doanh nghiệp cần lưu ý những điều sau:

 • Tìm hiểu kỹ các quy định về thành lập công ty: Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các quy định về thành lập công ty tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành để đảm bảo việc thành lập công ty đúng quy định của pháp luật.
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập công ty: Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập công ty theo quy định của pháp luật để đảm bảo việc thành lập công ty được thuận lợi.
 • Nộp hồ sơ thành lập công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ thành lập công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Trên đây là một số thông tin về thủ tục thành lập công ty. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình thành lập công ty.